pH là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng sinh trường và phát triển của vi sinh vật do đó là một chỉ tiêu đánh giá của môi trường nuôi cấy vi sinh vật MELAB. 

Trong nuôi cấy 

PH tăng trưởng tối ưu là pH thuận lợi nhất cho sự phát triển của một cơ thể. Giá trị pH thấp nhất mà một sinh vật có thể sinh trưởng và phát triển được gọi là độ pH tăng trưởng tối thiểu và pH cao nhất là độ pH tăng trưởng tối đa. Những giá trị này có thể bao phủ một phạm vi rộng. Ví dụ, độ pH tăng trưởng tối ưu của Salmonella spp. là 7.0-7.5, nhưng pH tăng trưởng tối thiểu là gần 4,2.

Hầu hết các vi khuẩn đều là neutrophil - trung tính, có nghĩa là chúng phát triển tối ưu ở pH trong một hoặc hai đơn vị độ pH trung tính là 7. 

Tuy nhiên, có các chủng gây bệnh của E. coliS. typhi, và các loài mầm bệnh đường ruột có khả năng đề kháng với acid dạ dày nhiều hơn do đó có thể phát triển được ở mức acid thấp. Các loài nấm thường phát triển mạnh ở acid yếu với các giá trị pH là 5,0-6,0. 

Các vi sinh vật phát triển tối ưu ở pH dưới 5.5 được gọi là acidophiles - ưa acid. Chẳng hạn như Sulfolobus spp oxy hóa lưu huỳnh.

Còn một loại vi sinh vật ưa kiềm còn gọi là alkaliphiles, vi sinh vật phát triển tốt nhất ở pH giữa 8.0 và 10.5. Vibrio cholerae, tác nhân gây bệnh tả, phát triển tốt nhất ở pH cơ bản là 8.0 - 8.6; nó có thể tồn tại các giá trị pH là 11.0, môi trường MELAB TCBS thường được sử dụng để nuôi cấy các Vibrio. 

Trong thử nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh

Độ pH của môi trường đã chuẩn bị cần phải nằm trong phạm vi được nhà sản xuất nêu ra - điều này thường ở trung tính. Nếu pH ở bên ngoài thông số đã nêu bởi nhà sản xuất MELAB, kích thước của vòng ức chế có thể sẽ bị thay đổi, với mức độ thay đổi được xác định bởi nhóm kháng sinh. Ví dụ, khi tăng pH sẽ làm giảm đường kính vòng ức chế penicillin và quinolone; trong khi đó, sự gia tăng pH tương tự có thể sẽ làm tăng đường kính vòng ức chế cho macrolide và aminoglycosides.

pH là một yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng môi trường nuôi cấy, do đó cần phải sử dụng thiết bị đo chính xác, nên được hiệu chuẩn và kiểm định thường xuyên để đảm bảo giá trị đáng tin cậy. Không nên sử dụng các thiết bị không đạt chuẩn để kiểm tra.

Tại nhà máy MELAB, thiết bị đo pH được sử dụng là S220K cùng điện cực Inlab Surface Pro ISM đảm bảo mỗi sản phẩm đều được kiểm soát tốt nhất.

 Tài liệu tham khảo: 

  1.  WHO, 2003: "Manual for the Laboratory Identification and Antimicrobial  Susceptibility Testing of Bacterial Pathogens of Public Health Importance in the Developing World"
  2. CLSI M22-A3, 1996: Quality control for commercially prepared microbiological media culture, 3rd edition
  3. Amy L. Leber, 2016: "Clinical Microbiology Procedures Handbook (3 Volume Set)"
  4. Lumen learning: The Effects of pH on Microbial Growth :https://courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/the-effects-of-ph-on-microbial-growth/"

 

ajax-loader
Bạn cần hỗ trợ ?