Kháng sinh nhóm Carbapenem

Sự gia tăng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn là một trong những vấn đề nan giải đối với các thầy thuốc lâm sàng cũng như vi sinh ngày nay. Carbapenem (Ertapenem, Imipenem, Meropenem, và Doripenem) là nhóm kháng sinh mạnh nhất thuộc nhóm lựa chọn cuối cùng điều…

1088 Lượt xem Chi tiết

Nhuộm Gram - Phương pháp định danh sơ bộ

Nhuộm Gram là một phương pháp thực nghiệm nhằm phân biệt các loài vi khuẩn thành 2 nhóm. Gram dương (Gram positive) và Gram âm (Gram negative) dựa trên các đặc tính hoá lý của thành tế bào. Phương pháp này được đặt tên theo người phát minh ra nó,…

16097 Lượt xem Chi tiết

Ảnh hưởng của pH tới chất lượng nuôi cấy vi sinh…

pH là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng sinh trường và phát triển của vi sinh vật do đó là một chỉ tiêu đánh giá của môi trường nuôi cấy vi sinh vật MELAB.

6970 Lượt xem Chi tiết

ajax-loader
Bạn cần hỗ trợ ?