MELAB Chocolate Agar + MultiVitox

Mã sản phẩm: P901467 P902467

Thương hiệu: MELAB

Chủng vi sinh vật:

Tra cứu mã CA

GIỚI THIỆU CHUNG:

MELAB Chocolate Agar + MultiVitox là môi trường giàu dinh dưỡng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt NeisseriaHaemophilus.

Gọi để được tư vấn miễn phí
0963 954 786 - Ms. Linh


NGUYÊN LÝ:

MELAB Chocolate Agar + MultiVitox là một trường phân lập trung tính khuyến cáo cụ thể  cho  sự  phát  triển  của  các  chủng  khó  mọc  thuộc  họ  NeisseriaHaemophilus  Streptococcus pneumoniae. Môi trường này được bao gồm bởi môi trường cơ sở giàu dinh dưỡng và các yếu tố X (hemin), V (NAD) được cung cấp bởi máu cừu và MultiVitox.

CÔNG THỨC:

Thành phần* Trong 1 lít

Special peptone23.0g
Starch1.0g
Sodium chloride5.0g
Sheep blood100mL
MultiVitox1 bộ
Agar10g
pH 7.3 ± 0.2 (25°C) 

 *Công thức này thể thay đổi tùy thuộc vào tiêu chuẩn thực hiện yêu cầu.

CHỈ ĐỊNH:

- Dùng cho hoạt động chẩn đoán in vitro và trong kiểm tra chất lượng vi sinh. 

ĐỌC KẾT QUẢ

- Sau khi ủ theo thời gian yêu cầu, quan sát khuẩn lạc phát triển trên bề mặt đĩa

- Để định danh của vi khuẩn phân lập được phải được tiến hành tiếp theo bởi các test thích hợp.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

MELAB Diagnostic kiểm tra chất lượng mỗi lô sản xuất bằng các chủng chuẩn

 Chủng chuẩn

Điều kiện ủ

 Kết quả

Thời gian

Nhiệt đ

Khí trường

Neisseria gonorrhoeae ATCC ® 43069

18h - 24h

35 oC

5% CO2

Phát triển tốt

Haemophilus influenzae ATCC ® 10211

18h - 24h

35 oC

5% CO2

Phát triển tốt

 

 

ajax-loader
Bạn cần hỗ trợ ?